Michael Nagy als Doktor Falke beim Orchestre National de Lyon in den konzertanten Aufführungen am 29., 30., 31.Dezember und 1. Januar 2022 in Lyon