Gustav Mahler, Sinfonie Nr. 5, Pittsburgh Symphony Orchestra